Systematisk teologi

Teologi är läran om gud med teoretiska tankar om det som står över oss människor, nämligen det gudomliga. I Sverige har vi uppfattningen att teologi är samma sak som religionsvetenskap, det vill säga att studera religionen utan någon egen synpunkt om den. Teologin har tvärtom en övertygelse med sig in i själva åskådandet av religionen. Under din pilgrimsresa är det viktigt att du har en teolog i din närhet som kan svara på frågorna som är för stora för medvetandet.

Vad är systematisk teologi?

Systematisk teologi är ett sätt att studera kristendomen som ett system nedbrutet i dess olika läror. Systematisk teologi bryter alltså ner kristendomen i olika komponenter som studeras var för sig; Läran om Gud, treenigheten, Kristus, kyrkan, frälsningen, den helige Anden, sakramenten, synden m.fl. Den systematiska teologin växte fram under 1800-talet då systematisk forskning var dominerande på flera fronter, däribland inom filosofin och biologin.

Teologi – läran om Gud

Under kristendomens första århundraden bedrevs teologin och tankarna kring gud av kyrkans män som samlade nya anhängare kring sig. Nuförtiden drivs de teologiska utbildningarna vid flera universitet runt om Sverige med stöd av Svenska kyrkan. En av de största teologiska tänkarna i Sverige idag är Pastor Peter Halldorf som inspirerar och har författat många intressanta böcker och skrifter om Gud och teologi.